Statsskolen.dk

Ny hjemmeside med responsivt design til Sønderborg Statsskole

topsss

Gem

Gem

Gem

Sønderborg Statsskole

UX, Web design, WordPress, Programmering, Facebook, Instagram

Sønderborg Statsskole – med eleverne på de digitale platforme

Sønderborg Statsskole tilbyder både gymnasiumuddannelser og HF, og har eksisteret helt siden 1911 og huset både danske og tyske elever. Den lange historie har også stadigvæk høj påvirkning på skolen, som er meget fokuseret på internationalt samarbejde, bl.a. igennem elevinvolvering i Fair Trade projekter. Gymnasiet er pga. den lange historie en skole med mange traditioner. Sønderborg Statsskole er glade for både de nye og gamle elever, og gør derfor meget ud af netværk og alumearrangementer for tidligere elever.

Et responsivt website i øjenhøjde

Sønderborg Statsskole ønskede at komme i øjenhøjde med deres elever i den digitale verden. Derfor har vi indgået et samarbejde omkring deres online tilstedeværelse. Vi har hjulpet dem med at udvikle en ny hjemmeside, der kunne præsentere skolen på en tidsvarende og relevant måde for eleverne, der både kan tilgå deres intranet Lectio og faghjemmesiden ‘Ud med Sproget’. Desuden har vi integreret de sociale medier Facebook og Instagram på websitet, for at møde eleverne på de digitale platforme, hvor de færdes.

Med stort fokus på interaktion og kommunikation har vi skabt en solid hjemmeside i et responsivt design udviklet i WordPress, således eleverne kan tilgå platformen via Ipads og smartphones. Det har været et stort arbejde at overflytte filer fra den gamle til den nye hjemmeside, men der har været fokus på at alt det gode indhold og det har været vigtigt for Sønderborg Statsskole, at historikken ikke skulle gå tabt. Det var vigtigt for skolen, at holde fast i skolens røde farve og traditionelle logo, der har fulgt skolen i mange år.

Nyheder og personale i fokus

For både forældre og elever er det vigtigt, at kunne følge med i skolens aktiviteter og finde den nødvendige information, de har brug for. Derfor er nyhederne i fokus på hjemmesiden, så forældre og elever let kan følge med i, hvad der sker. Desuden har vi udviklet et medarbejdermodul til hjemmesiden, der let og hurtigt giver overblik over lærere og medarbejdere på skolen.

Statsskolen er blevet social

Som en del af strategien om, at nå eleverne, hvor de færdes digitalt, hjalp vi yderligere Sønderborg Statsskole med at oprette sociale profiler på hhv. Facebook og Instagram, hvor de nu dagligt interagerer med eleverne på skolen og inspirerer nye elever, til at ville blive en del af de sociale og spændende aktiviteter, de får indblik i via kanalerne. At være en skole i øjenhøjde med eleverne, kræver tilstedeværelse og engagement hvor eleverne er.

Brancheerfaring giver nye muligheder

Vi har hos Høks samarbejdet med flere gymnasier og udviklet hjemmesider og digitalt engagement. Se gerne vores arbejde med andre gymnasier under GymnasieWeb.